Archikonfraternia Literacka
Dom Mysłowice

O Nas

Archikonfraternia Literacka pod wezwaniem Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny przy Bazylice Archikatedralnej św. Jana Chrzciciela w Warszawie jest stowarzyszeniem mężczyzn wyznania rzymskokatolickiego, którzy we wspólnocie i w jedności z Kościołem Katolickim starają się pogłębiać swoje życie duchowe i intelektualne, szerzą kult Matki Bożej (zwłaszcza Jej Niepokalanego Poczęcia) oraz włączają się w apostolstwo świeckich. Istnieje nieprzerwanie od XVI wieku.

Dom Archikonfraternii z Mysłowicach-Janowie Miejskim założono w 1985 roku. Archikonfraternia liczy obecnie 25 członków, a w skład Zarządu wchodzą: Józef Zajkowski (senior), Ireneusz Grawecki (vice senior), Marian Oślizło (skarbnik) i Adam Krulisz (sekretarz).

Spotkania bractwa odbywają się dwa razy w miesiącu po Mszy św. o godz. 9:00 - w niedzielę po pierwszym i piętnastym dniu miesiąca.  Kapelanem bractwa jest ks. Proboszcz Andrzej Hnida.  
         

Z historii Archikonfraterni.


 

Archikonfraternia Literacka Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny przy Bazylice Archikatedralnej św. Jana w Warszawie była najstarszym bractwem kościelnym na Mazowszu. Założona jako Konfraternia Literacka w roku 1507, od 1667 swoją działalność prowadzi przy archikatedrze warszawskiej, gdzie otrzymała kaplicę zamykającą prawą nawę katedry, zwaną „Kaplicą Literacką", w której znajdują się relikwie Świętego Zygmunta Szczęsnego Felińskiego. W roku 1673 papież Klemens X nadał konfraterni tytuł i przywileje arcybractwa. Najstarszy znany statut konfraternia otrzymała od króla Jana III. W księgach archiwalnych Archikonfraterni znajdują się nazwiska królów polskich, papieży i dostojników kościelnych oraz innych znakomitych osób ówczesnej Polski. W XVI w. nasze bractwo prowadziło szkołę elementarną, a w wieku XVII nasz konfrater, św. Klemens Hofbauer założył szkołę dla biednych dzieci różnych narodowości i wyznań oraz szkołę dla dziewcząt, w której uczono zawodu. Grupując konfratrów mieszkających poza stolicą, założono domy w Bydgoszczy i Mysłowicach. Nasza działalność bieżąca skupia się na kształtowaniu postaw, pogłębianiu wiedzy religijnej, na wspólnych rekolekcjach, udziale w procesjach i pielgrzymkach do miejsc kultu maryjnego i miejsc związanych z historią Polski, a także na działalności charytatywnej i wydawniczej.                                                                                                                                               

 


AktualnościO NasGaleria