Archikonfraternia Literacka
Dom Mysłowice

Aktualności

 

1. Archikonfraternia Literacka, Dom Mysłowice, organizuje w niedzielę 08.01.2017 spotkanie opłatkowe dla członków bractwa i ich rodzin. Spotkanie odbędzie się o godz. 10:00 w parafialnym klubie „U plebana”.

 

2. Poczet sztandarowy Archikonfraterni wziął udział 19.11.2016 w uroczystościach polskiej Intronizacji Pana Jezusa w Krakowie-Łagiewnikach. Trudno przecenić znacznie tego wydarzenia dla naszego kraju i przeżycia w czasie tej uroczystości.

 

3. Poczet sztandarowy Archikonfraterni uczestniczył 30.11.2016 także w innej pięknej uroczystości.

 

MATKA BOŻA MYSŁOWICKA WRÓCIŁA DO MYSŁOWIC

„Pani Matko Boża Mysłowicka, która królujesz już od 400 lat w Mysłowickiej społeczności i chronisz nasze miasto od różnych nieszczęść. Od pokoleń które zawierzały swojej matce sprawy miasta czy powstań śląskich i spraw rodzinnych. Dziękujemy Ci Maryjo, że ty opiekowałaś się sługą Bożym najpierw jako małego chłopca, późniejszego prymasa Polski, który nigdy nie zapomniał o Tobie mówiąc – „Zwycięstwo, jeśli przyjdzie to przez Maryję”

 Niech twa opieka nas umacnia i pomaga na każdy dzień.

Matko Boska Mysłowicka módl się za nami.”

30 listopad 2016 roku dla Mysłowic był wielkim wydarzeniem, kiedy to Mysłowiczanie na nowo mogli zobaczyć piękny obraz „Matki Bożej Mysłowickiej” po renowacji Po dziewięciu miesiącach spędzonych w pracowni konserwatorskiej w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych, obraz Matki Bożej Mysłowickiej powrócił do kościoła pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Marii Panny. W pracowni konserwatorskiej dokonano ciekawej ekspertyzy, która odkryła, że obraz powstał w średniowieczu około 1450 roku, a nie jak przypuszczano w XVII wieku. Matkę Bożą Mysłowicką powitano w parafii w środę, 30 listopada 2016 roku. W uroczystej mszy świętej pod przewodnictwem księdza biskupa Marka Szkudło.

Został dokonany akt odsłonięcia wizerunku Matki Bożej Mysłowickiej -którego dokonał proboszcz parafii ksiądz Piotr Płonka. Prezydent miasta Edward Lasok złożył kwiaty przed wizerunkiem Matki Bożej Mysłowickiej.

 Potem ksiądz biskup Marek Szkudło modlił się przed obrazem zawierzając miasto w opiekę matce w słowach: 

Drodzy Bracia i Siostry

zgromadziliśmy się z radością, aby pobłogosławić odnowiony i przywrócony do kultu wizerunek Najświętszej Maryi Panny Mysłowickiej. Niech ten obraz przypomina nam wszystkim jak nie rozerwalny związek istnieje między Najświętszą Maryją Panną a Chrystusem i jego Kościołem. Z wewnętrznym skupieniem i gorliwością starajmy się uczestniczyć w tym świętym obrzędzie. Módlmy się: (niech każdy z nas modli się w ciszy).

Boże ty w osobie Najświętszej Maryi Panny dałeś swojemu kościołowi pielgrzymującemu zapowiedz przyszłej chwały spraw, aby twoi wierni którzy odnowili ten obraz i przywrócili do publicznego kultu zawsze doznawali jej opieki, a oglądając oczami jej podobieństwo niech je kształtują w swoich sercach. Niech trwają w niewzruszonej wierze i silnej nadziei w miłości gotowej do czynu i w szczerej pokorze. Niech w cierpieniu zachowają męstwo, a w ubóstwie poczucie godności. Niech będą cierpliwi w przeciwnościach w powodzeniu otwarci na potrzeby innych. Niech wprowadzają pokój i sprawiedliwość. Niech przechodzą drogami świata w miłości ku Tobie i bliźnim i dojdą do wiecznej Ojczyzny, której Najświętsza Maryja Panna wstawia się za nami i jaśnieje jako Królowa. Niech cała tutejsza wspólnota parafialna z ufnością wznosi oczy ku matce swoje patronce jaśniejącej jako wzór świętości dla całej wspólnoty twoich wiernych przez Chrystusa Pana naszego.

Amen

W dalszej homilii biskup Marek mówił i pięknym wizerunku podkreślił jak piękne oczy ma ten obraz:

„…Ta ikona Marii Mysłowickiej od pierwszego wejrzenia zrobiła na mnie ogromne wrażenie, kiedy ksiądz proboszcz przeszedł i zaprosił mnie to pokazał mi taki mały obrazek tego wizerunku …

właśnie z tego wizerunku a szczególnie w jej oczach, jej oczach, nie wiem czy kiedykolwiek na to zwróciliście uwagę na ten malutki szczegół z oddali właściwie niewidoczny, ale oczy Matki Bożej na tym właśnie obrazie są najpiękniejsze na świecie.

Wiecie, dlaczego?

Dlatego że one nieustanie wypatrują, gdzie jest człowiek, któremu potrzebna jest pomoc można by powiedzieć te oczy zgadujące, te oczy pełne wrażliwości wypatrują tego który jest w jakiejkolwiek potrzebie….

Bo przecież oczy są zwierciadłem duszy, dlatego wpatrujcie się w ten wizerunek Maryi Mysłowickiej w te zgadujące oczy i proście, żeby rozbudzała was to zaufanie. Żeby podpowiadał chwilach szczególnych trudności i wskazywała tak jak zawsze na Jezusa, który potrafi zaradzić każdej biedzie…”

W uroczystościach odsłonięcia obrazu licznie przybyli wierni były też poczty sztandarowe z parafii oraz Bractwa pielgrzymkowego Związku Górnośląskiego i Archikonfraterni Literackiej. Na zakończenie ksiądz proboszcz podziękował ofiarodawcom, którzy przyczynili się do odnowy wizerunku i wręczył im reprodukcję kopii Najświętszej Maryi Panny Mysłowickiej. Uroczystość wprowadzenia obrazu rozpoczyna obchody 400 lecie  istnienia ikony w naszym mieście. Pierwsze zapiski pochodzą z 1619 roku  w kościele narodzenia Najświętszej Maryi Panny. Wcześniej, bo dwa lata wstecz obraz został wywieziony z Mysłowic do Siewierza z powodu pożaru świątyni.

 

4. Archikonfraternia Literacka, Dom Mysłowice, zamawia raz na kwartał Mszę św. odprawianą w intencjach polskich władz – Prezydenta i Rządu: o prowadzenie przez Ducha św., szczególnie o dar mądrości.


5. Archikonfraternia planuje odbycie w 2017 roku pielgrzymki szlakiem prymasów Polski (Gniezno, Toruń).


6. Z historii Archikonfraterni.

 Archikonfraternia Literacka Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny przy Bazylice Archikatedralnej św. Jana w Warszawie

 

jest najstarszym bractwem kościelnym na Mazowszu. Założona jako Konfraternia Literacka w roku 1507, od 1667 swoją działalność prowadzi przy archikatedrze warszawskiej, gdzie otrzymała kaplicę zamykającą prawą nawę katedry, zwaną 'Kaplicą Literacką", w której znajdują się relikwie Świętego Zygmunta Szczęsnego Felińskiego. W roku 1673 papież Klemens X nadał konfraterni tytuł i przywileje arcybractwa. Najstarszy znany statut konfraternia otrzymała od króla Jana III. W księgach archiwalnych Archikonfraterni znajdują się nazwiska królów polskich, papieży i dostojników kościelnych oraz innych znakomitych osób ówczesnej Polski. W XVI w. nasze bractwo prowadziło szkołę elementarną, a w wieku XVII nasz konfrater, św. Klemens Hofbauer założył szkołę dla biednych dzieci różnych narodowości i wyznań oraz szkołę dla dziewcząt , w której uczono zawodu. Grupując konfratrów mieszkających poza stolicą , założono domy w Bydgoszczy i Mysłowicach. Nasza działalność bieżąca skupia się na kształtowaniu postaw, pogłębianiu wiedzy religijnej, na wspólnych rekolekcjach, udziale w procesjach i pielgrzymkach do miejsc kultu maryjnego i miejsc związanych z historią Polski, a także na działalności charytatywnej i wydawniczej.

 

 

 

 


AktualnościO NasGaleria