Archikonfraternia Literacka
Dom Mysłowice

Aktualności

 

1. Archikonfraternia Literacka, Dom Mysłowice, zamawia raz na kwartał Mszę św. odprawianą w intencjach polskich władz – Prezydenta i Rządu: o prowadzenie przez Ducha św., szczególnie o dar mądrości.


2. Archikonfraternia planuje odbycie w 2017 roku alternatywnie pielgrzymek - na Ukrainę (Lwów, Kijów, Odessa) lub szlakiem prymasów Polski (Gniezno, Toruń).


3. Z historii Archikonfraterni.

 Archikonfraternia Literacka Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny przy Bazylice Archikatedralnej św. Jana w Warszawie

 

jest najstarszym bractwem kościelnym na Mazowszu. Założona jako Konfraternia Literacka w roku 1507, od 1667 swoją działalność prowadzi przy archikatedrze warszawskiej, gdzie otrzymała kaplicę zamykającą prawą nawę katedry, zwaną 'Kaplicą Literacką", w której znajdują się relikwie Świętego Zygmunta Szczęsnego Felińskiego. W roku 1673 papież Klemens X nadał konfraterni tytuł i przywileje arcybractwa. Najstarszy znany statut konfraternia otrzymała od króla Jana III. W księgach archiwalnych Archikonfraterni znajdują się nazwiska królów polskich, papieży i dostojników kościelnych oraz innych znakomitych osób ówczesnej Polski. W XVI w. nasze bractwo prowadziło szkołę elementarną, a w wieku XVII nasz konfrater, św. Klemens Hofbauer założył szkołę dla biednych dzieci różnych narodowości i wyznań oraz szkołę dla dziewcząt , w której uczono zawodu. Grupując konfratrów mieszkających poza stolicą , założono domy w Bydgoszczy i Mysłowicach. Nasza działalność bieżąca skupia się na kształtowaniu postaw, pogłębianiu wiedzy religijnej, na wspólnych rekolekcjach, udziale w procesjach i pielgrzymkach do miejsc kultu maryjnego i miejsc związanych z historią Polski, a także na działalności charytatywnej i wydawniczej.

 

 


AktualnościO NasGaleria